دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

فراخوان مقاله برای دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

دهمین کنفرانس فتاوری اطلاعات و دانش از تاریخ 10 الی 12 دی ماه در پژوهشگاه فن اوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می گردد