مجموعه سخنرانی‌های علم‌ داده و هوش مصنوعی امیرکبیر

مجموعه سخنرانی‌های علم‌ داده و هوش مصنوعی امیرکبیر

همایش سه روزه مباحث پیشرفته در یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و علوم اعصاب. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

http://aaiss.ceit.aut.ac.ir/