همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در تاریخ 22 و 23 آبان ماه 1398 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد