اولین دوره پذیرش دانشجو در رشته تجارت الکترونیک مقطع کارشناسی ارشد

پذیرش از مهرماه 1398

موافقت وزارت علوم با ايجاد رشته كارشناسي ارشد تجارت الكترونيك در دانشگاه علم و فرهنگ
پس از پيگيري در خصوص ايجاد رشته هاي جديد كارشناسي ارشد در گروه كامپيوتر، وزارت علوم با ايجاد رشته كارشناسي ارشد مهندسي تجارت الكترونيك در دانشگاه علم و فرهنگ موافقت كرد. لذا انشالله اين رشته امسال وارد دفترچه وزارت علوم خواهد شد و از مهر ماه سال جاري اولين گروه از دانشجويان علاقه مند به حوزه تجارت الكترونيك جذب مي شوند.
لازم به ذكر است رشته تجارت الكترونيكي زيرمجموعه گروه مهندسي فناوري اطلاعات است و با توجه به گسترش كسب و كارهاي آنلاين، از جمله رشته هاي پر تقاضا مي باشد. همچنين با توجه به بين رشته اي بودن تجارت الكترونيكي، انتظار مي رود بخشي از ورودي هاي اين رشته از ساير رشته ها و غير از مهندسي كامپيوتر باشد.