تایید پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE

پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی پس از ارزیابی توسط IEEE بخش ایران مورد تایید قرار گرفت

بر اساس نامه ای که از IEEE بخش ایران دریافت شد، پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مورد تایید قرار گرفت و امتیاز نمایه سازی در پایگاه IEEE Xplore را کسب کرد. بنابراین مقالات پذیرفته شده لاتین کنفرانس جهت نمایه سازی به این پایگاه ارسال می شوند. لازم به ذکر است مقالات ادوار قبلی کنفرانس بین المللی وب پژوهی در پایگاه IEEE Xplore نمایه شده اند و هم اکنون در این پایگاه قابل دسترس هستند.