اطلاعیه مهم در خصوص تحویل گزارش پیشرفت

تحویل "گزارش پیشرفت" برای دانشجویانی که در مراحل انجام پایان نامه یا پروپوزال هستند الزامی می باشد

قابل توجه کلیه دانشجویانی که پروپوزال تصویب کرده اند ولی تاکنون از پایان نامه خود دفاع نکرده اند و همچنین دانشجویانی که ورودی آنها قبل از 97 است و احیانا پروپوزال تصویب نکرده اند:


این دانشجویان می بایست "گزارش پیشرفت" کار خود را نهایت تا 11 اسفند  ماه به گروه تحویل دهند.
گزارش پیشرفت یعنی تا چه حد در انجام پایان نامه یا تکمیل پروپوزال پیشرفت داشته اید. به این منظور ابتدا به استاد راهنمای خود مراجعه کرده تا ایشان میزان پیشرفت کار شما را تعیین کند. سپس فرمی که به این منظور در بخش آئین نامه ها و فرم های سایت گروه قرار گرفته است (فرم گزارش پیشرفت) را تکمیل و پس از امضای استاد راهنما به مدیر گروه تحویل می دهید.
دانشجویانی که گزارش پیشرفت تحویل ندهند و یا پیشرفت مناسبی در انجام کارهای پایان نامه یا پروپوزال نداشته باشند وضعیت ادامه تحصیل آنها راکد اعلام می گردد و ادامه تحصیل آنها با مشکل روبرو می شود.. لذا موکدا توصیه می گردد در موعد مقرر یعنی 11 اسفند این گزارش به گروه تحویل داده شود. 

لازم به ذکر است کسانی که از پروپوزال یا پایان نامه تا تاریخ فوق دفاع کنند، نیازی به تکمیل و تحویل فرم گزارش پیشرفت ندارند.