اطلاعیه در خصوص برگزاری جلسه دفاع پروپوزال

برگزاری جلسه دفاع پروپوزال در ابتدای نیمسال تحصیلی 98-97

جلسه دفاع از پروپوزال گروه ارشد کامپیوتر  در عصر روز دوشنبه 9 مهر ماه ساعت 14 تشکیل می گردد. دانشجویانی که قصد دفاع از پروپوزال را دارند می بایست نهایتا تا پایان روز جمعه 6 مهر ماه پروپوزال خود را به اعضای شورای گروه ایمیل نمایند. چنانچه پروپوزالی بعد از تاریخ 6 مهر به گروه ارسال شود در دستور کار دفاع قرار نمی گیرد.

چند نکته مهم:

توجه داشته باشید پروپوزال حتما باید تا قبل از 6 مهر مورد تایید استاد راهنما قرار گیرد و استاد راهنما این تایید را رسما به اطلاع مدیر گروه برساند.

هر دانشجو حدود 10 دقیقه فرصت دفاع دارد و سپس به پرسش ها پاسخ می دهد بنابراین از لحاظ محتوا و نحوه دفاع با اساتید خود مشورت کنید.

هر دانشجو می بایست 5 نسخه پرینت (به شکل پشت و رو) از پروپوزال تهیه کرده و به اعضای شورای گروه در روز دفاع تحویل دهد.

هر دانشجو می بایست برای دفاع اسلاید داشته باشد که با مشورت استاد راهنما تهیه می کند.

اعضای شورای گروه که باید پروپوزال به آنها ایمیل شود عبارتند از: دکتر ایزدی، دکتر ملکوتی، دکتر طباطبائی، دکتر اصغری و دکتر کارگر.