اطلاعیه مهم در مورد ترم تابستانی

دانشجویان محترم گروه کامپیوتر

همانطور که مطلعید در ترم تابستان پیش رو بر اساس اطلاعیه آموزش کل ارائه دروسی که نیاز به تشکیل کلاس دارد با مشکلاتی مواجه است. لذا گروه کامپیوتر به جز دروس پروژه و کارآموزی فقط آزمایشگاه هایی را ارائه خواهد کرد که حداقل یک دانشجوی ترم آخر ( دانشجویی که در ترم مهر ثبت نام ندارد و حداکثر دروسی را بصورت معرفی به استاد میگذراند. )  برای تکمیل دروس خود به اخذ آن نیاز دارد و این آزمایشگاه در سایر دانشگاه های دولتی و غیرانتفاعی تهران هم ارائه نشده و امکان مهمانی وجود ندارد. 
لذا برای تکمیل اطلاعات در مورد آزمایشگاه هایی که ضرورتا باید ارائه شود لازم است دانشجویانی  که در این شرایط قرار دارند آزمایشگاه مورد نظر خود را به گروه اعلام نمایند. بدیهی است در صورت ارائه یک آزمایشگاه برای حل مشکل دانشجویان ترم آخر، سایر دانشجویان هم میتوانند در آن ثبت‌نام کنند.
برای توضیح شرایط خود و تقاضای ارائه یک آزمایشگاه، حداکثر تا پایان امتحانات روزهای یکشنبه و سه شنبه 9 تا 11 بصورت حضوری به مدیرگروه مراجعه کنید.