اطلاعیه مهم در خصوص مهلت دفاع از پایان نامه و پروپوزال

با توجه به تصمیم و ابلاغ اداره کل آموزش دانشگاه، مهلت دفاع از پایان نامه و پروپوزال های کارشناسی ارشد تا 30 بهمن تمدید شده است. بر این اساس جلسه شورای گروه کامپیوتر به منظور دفاعیه پروپوزال ها، ساعت 14 روز شنبه 28 بهمن تشکیل می گردد. دانشجویان گرامی به نکات ذیل توجه داشته باشید:

- جلسه مذکور آخرین جلسه مربوط به نیمسال اول 96-97 است و کسانی که به این جلسه نرسند، قطعا یک ترم تمدید خواهند خورد.

- دانشجویانی که قصد دفاع در این جلسه را دارند می بایست حداکثر تا 5 روز قبل از روز دفاع (یعنی 23 بهمن) تاییدیه استاد راهنمای خود را بگیرند و استاد راهنما موافقت خود را به مدیر گروه اعلام نماید. ضمنا همزمان پس از تایید استاد راهنما، نسخه الکترونیکی پروپوزال می بایست به داوران در همان تاریخ ایمیل شود ( داوران و ایمیل ها قبلا اعلام شده است). کسانی که این رویه را طی نکنند نمی توانند در روز 28 بهمن دفاع کنند.

- کلیه دانشجویان (اعم از کسانی که از پروپوزال دفاع می کنند یا به دفاع نمی رسند) می بایست فرم گزارش پیشرفت را تکمیل و پس از تایید استاد راهنما به گروه تحویل دهند. فردی که گزارش پیشرفت نداشته باشد امکان انتخاب واحد نخواهد داشت.

- دانشجویانی که برای دفاع از پایان نامه آماده می شوند لازم است کلیه کارهای اداری را حد اکثر تا 20 بهمن (10 روز قبل از مهلت نهایی) انجام دهند.