مهلت تکمیل فرم انتخاب استاد راهنما - ویژه دانشجویان ارشد ورودی 95

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص انتخاب استاد راهنما برای دانشجویان ورودی 95 به اطلاع می رساند مهلت تعیین استاد راهنما تا دوشنبه 23 مهر ماه تعیین می شود.

دانشجویان موظف هستند با مراجعه به سایت دانشگاه ( هم در سایت گروه و هم در سایت اصلی- بخش فرم ها) فرم انتخاب استاد راهنما را تکمیل و پس از امضای استاد راهنمای انتخابی به مدیر گروه تحویل دهند.
اساتیدی که می توانید به عنوان راهنما انتخاب کنید و زمینه به شرح ذیل است:

  • دکتر ملکوتی - داده کاوی، داده کاوی آموزشی، سیستم های اطلاعاتی، آموزش الکترونیکی، مدیریت فناوری اطلاعات
  • دکتر باطنی- شبکه و رایانش ابری
  • دکتر ایزدی- الگوریتم و مدل سازی
  • دکتر قرقی- تئوری بازی و حل مسئله
  • دکتر کارگر- داده کاوی و وب کاوی- سیستم های توزیعی، کلان داده و اینترنت اشیاء
  • دکتر عظیم زاده- بازیابی اطلاعات