قابل توجه کلیه دانشجویانی که در ترم جاری درس پروژه برداشته اند

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در ترم جاری درس پروژه برداشته اند

کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته که در ترم جاری در درس پروژه ثبت نام کرده اند از امروز تا 3 خرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به لینک زیر تعریف پروژه خود را که قبلا به اطلاع و تایید استاد راهنمای پروژه رسانده اند در سیستم وارد کنند: