English
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403

آیین‌نامه‌ها و فرم‌های گروه کامپیوتر

آیین‌نامه‌ها و فرم‌های گروه کامپیوتر

فرم گزارش پیشرفت دانشجویان کارشناسی ارشد

این فرم پس از تکمیل (تایپ) توسط دانشجو و با تایید استاد راهنما و امضای وی، باید در موعد مقرر به مدیر گروه تحویل داده شود

فرم 01/پ (طرح تحقيق پايان نامه/ رساله (پيشنهاده)) دانشجویان کارشناسی ارشد

این فرم مخصوص گزارش پروپزال (پیشنهاده) دانشجویان کارشناسی ارشد است


فرم تحويل مستندات پروژه

اين فرم پس از پايان پروژه توسط استاد راهنما امضاء شده و همراه با CD پايان نامه به گروه تحويل داده مي شود.