برگزاری جلسه دفاع پروپوزال کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع پروپوزال کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویانی که در مرحله نگارش پروپوزال هستند می رساند، جلسه دفاع پروپوزال روز سه شنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۶ به شکل مجازی برگزار می گردد.
دانشجویانی می توانند در این تاریخ دفاع نمایند که بتوانند تا پایان روز یکشنبه ۲۸ شهریور تایید استاد راهنما را اخذ نمایند و استاد راهنما تاییدیه خود را به مدیر گروه اطلاع دهد. ضمنا نسخه pdf پروپوزال لازم است تا پایان روز یکشنبه ۲۸ شهریور به اعضای شورای گروه ایمیل شود.
لینک جلسه پروپوزال و جزییات آن متعاقبا اعلام می شود.