English
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403

برنامه زمان‌بندی تحویل پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر نیم‌سال دوم 1400-1399

برنامه زمان‌بندی تحویل پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر نیم‌سال دوم 1400-1399

  • جدول زمانبندی براساس لیست تاییدیه استاد راهنمای پروژه تدوین شده است.
  • لطفاً در کل بازه زمانی مشخص شده در room تعیین شده حضور داشته باشید تا به ترتیب مشخص شده، برنامه تحویل پروژه انجام شود.
  •  با توجه به ترتیب مشخص شده، داوران دانشجو را به نقش ارائه دهنده (presenter) ارتقا داده و دانشجو در مدت زمان ۱۰ دقیقه میتواند پروژه خود را شرح دهد و در مدت زمان ۵-۱۰ دقیقه نیز به سوالات داور پاسخ دهد (در مجموع هر تحویل پروژه بین ۱۵ تا نهایتا ۲۵ دقیقه).
  •  شرکت در این جلسه برای کلیه دانشجویان آزاد است.
  •  در صورت بروز مشکل مانند قطع برق یا اینترنت، در اسرع وقت به مدیر گروه اطلاع دهید تا در اولین بخش «ذخیره شده برای گروه خاص» تحویل پروژه برنامه ریزی شود.

• کلیه نرم‌افزارهای مورد نیاز در سایت مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه علم و فرهنگ موجود است.
• در صورت بروز مشکلاتی چون قطعی برق یا اینترنت در اسرع وقت به مدیر گروه اطلاع دهید تا در اولین بخش "ذخیره شده برای گروه خاص" تحویل پروژه شما انجام شود.