اطلاعیه نهایی تحویل پروژه

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه را در نیمه دوم 98-99 برداشته اند

جلسه تست آنلاین و پاسخ به سوالات دانشجویان برای تحویل پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر در روز یکشنبه (۲۶ مرداد ۱۳۹۹) از طریق لینک زیر از ساعت ۱۰ تا ۱۱.۳۰ صبح با ادوبی کانکت برگزار خواهد شد.

http://live.usc.ac.ir/class601

- لازم است تا قبل از این جلسه تاییدیه استاد راهنمای پروژه به گروه ارسال شده باشد.

- در صورت عدم حضور دانشجو در جلسه تست، مسئولیت بروز هر گونه مشکل در روز تحویل پروژه بر عهده دانشجو خواهد بود.