پردازش، صحت‌سنجي، حفظ حريم خصوصي و يادگيري

سخنرانی علمی

در سيستم‌هاي بزرگ با داده‌هاي حجيم
Computation, Verification, Privacy, and Learning
in Massive Systems with Big Data

زمان برگزاری: سه‌شنبه - 14 آبان ساعت ۱۶:۳۰

محل برگزاری: دانشگاه شریف، دانشکده مهندسی برق - سالن کهربا

برای ثبت‌نام به آیدی زیر پیام بدهید
@jaryan98
(مهلت ثبت‌نام شرکت‌کنندگان خارج از دانشگاه تا ۸ صبح یک‌شنبه ۱۲ آبان)