کارگاه آشنايي با فرآيندهاي ارزيابي و حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان

مکان: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

کارگاه آشنايي با فرآيندهاي ارزيابي و حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان

🔺مخاطبان:
۱.دانشجویان و دانش آموختگان،
۲.شرکت های عضو و مستقر در پارک های علم و فناوری،
۳.شرکت های دانش بنیان،
۴.کارکنان پارک ها و مراکز رشد

🔺زمان برگزاری:
روز دوشنبه 20 آبان ماه
ساعت 9 الی 1

مکان: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

🔹ثبت نام:
http://utstpark.ir/newsdaneshbonyan/