موفقیت دانشجویان کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ در آزمون کارشناسی ارشد

فهرست دانشجویان کارشناسی موفق در آزمون کارشناسی ارشد کامپیوتر و آی تی

درخشش دانشجویان کارشناسی کامپیوتر دانشگاه را در آزمون کارشناسی ارشد تبریک می گوییم و آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی را از خداوند متعال  برای این عزیزان داریم.

دانشجویانی که رتبه دو رقمی  در آزمون ارشد کسب نموده اند:

پویا یارندی

امیرمحمد پیرشاه

محمدجواد یوسفی

دانشجویانی که رتبه سه رقمی در آزمون ارشد کسب نموده اند:

مهدی عرفانی شریف

علی افروغه

امیرحسین کامرانی

حسام حسینخانی

بردیا فرخ نیا

امین شاهچراغی

امیر ابراهیمی

فاطمه شکیبا