آخرین جلسه بررسی پروپوزال در نیمسال دوم 97-96

آخرین جلسه بررسی پروپوزال های دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 97-96 روز شنبه 30 تیر برگزار می شود

آخرین جلسه بررسی پروپوزال های دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 97-96 روز شنبه 30 تیر برگزار می شود. دانشجویانی که قصد دفاع از پروپوزال دارند می بایست حداکثر تا روز چهارشنبه 27 تیر ماه پروپوزال خود را به گروه و داوران ارائه دهند. در این خصوص لازم است پروپوزالی که توسط استاد راهنما تایید شده است به اعضای شورای گروه ایمیل شود.