رشته‌های تحصیلی گروه مهندسی کامپیوتر

رشته‌های تحصیلی گروه مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ رشته های تحصیلی زیر را ارائه می نماید:

مقطع کارشناسی ناپیوسته:

  • مهندسی حرفه ای کامپیوتر - نرم افزار

مقطع کارشناسی :

  • مهندسی کامپیوتر
  • علوم کامپیوتر

در مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر دو سیستم های اطلاعاتی و بازی های کامپیوتری از تمرکزهای تعریف شده در سرفصل مصوب سال 1392 وزارت علوم برای ورودیهای ماقبل از 96 و برای ورودیهای 97 به بعد بسته تخصصی طراحی و توسعه نرم افزار و بسته تخصصی هوش مصنوعی ارائه می شود.

مقطع کارشناسی ارشد :

  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  • مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
  • مهندسی کامپیوتر - علوم داده

در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) تمرکز مدیریت داده ها از تمرکزهای تعریف شده در سرفصل مصوب سال 1392 وزارت علوم ارائه می شود.

مقطع دکتری

  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار