English
چهارشنبه 02 فروردین 1402

سخنرانی های هفته پژوهش گروه مهندسی کامپیوتر

سخنرانی های هفته پژوهش گروه مهندسی کامپیوتر

سخنرانی های هفته پژوهش گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ به صورت وبینار به شرح زیر است.

- پژوهشهای هوش مصنوعی در صنعت و دانشگاه: ایران/جهان
توسط: دکتر نوروز زاده و دکتر علیرضا رضوانیان
شنبه 20 آذر از ساعت 8 الی 9.30

- اتوماتای یادگیر در هوش مصنوعی
توسط: دکتر علیرضا رضوانیان
دوشنبه 22 آذر از ساعت 13 الی 14

- آشنایی با دوره های شبکه و بازار کار آن در ایران
توسط: مهندس سعید عزیزی
سه شنبه 23 آذر 1400 - ساعت 10 الی 12

لینک برگزاری : http://live5.usc.ac.ir/room12000