English
چهارشنبه 02 فروردین 1402

اولین دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش علوم داده در دانشگاه علم و فرهنگ

اولین دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش علوم داده در دانشگاه علم و فرهنگ

وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ايجاد رشته كارشناسي ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش علوم داده به صورت قطعی در دانشگاه علم و فرهنگ موافقت کرد. پس از پيگيريهای انجام شده در طی یک سال اخیر، در خصوص ايجاد رشته هاي جديد كارشناسي ارشد در گروه كامپيوتر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ايجاد رشته كارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر گرایش علوم داده در دانشگاه علم و فرهنگ موافقت كرد و اين رشته امسال در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد وارد دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهد شد و از نیمسالل تحصیلی اول 1400-1401 اولين گروه از دانشجويان علاقه مند به حوزه تحلیل داده جذب مي شوند.

لازم به توضیح است که علـوم داده دانشـی میان‌رشـته‌ای بـا محوریـت الگوریتم، هوش مصنوعی و آمـار به منظور اسـتخراج دانش از داده‌هـای حجیم موجود اسـت. در سال‌های اخیر، نه تنها بزرگتریـن دانشـگاه‌ها و مراکز علمـی جهان (مانند استنفورد، هاروارد، برکلی و آکسـفورد) به تاسیس مراکز تحقیقاتـی علـوم داده و تدویـن برنامه‌های درسی مربوط به علوم داده پرداخته‌اند، بلکه خیلی از صنایع و کسب و کارهای پیشتاز (مانند آمازون، مایکروسافت و اوراکل) نیز در همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به دنبال حصول کاربردهای علوم داده در سودآوری شرکت‌های خود هستند. در ایران، منابع تولید و مراکز پردازش داده‌ای فراوانی در سنجه‌های اینترنت اشیا، ترافیک جاده‌ای، شبکه‌های اجتماعی و خدمات اینترنتی وجود دارد که با حفظ حریم خصوصی و محرمانگی نیاز به دانش بومی و توانایی تحلیل داده‌ها به منظور استخراج دانش را دارد. با توجه به جایگاه نسبتا مناسب محققان ایرانی در حوزه کامپیوتر و هوش مصنوعی، توسعه علوم داده می‌تواند زمینه ساز تربیت دانشجویان توانمند و ارتقای آموزشی دانشگاه باشد.