مسابقه تحلیل داده‌های سامانه شفافیت شهرداری تهران در دو بخش «بهترین تحلیل» و «بهترین بصری‌سازی»

تهران به روایت شفاف؛

تهران به روایت شفاف؛
مسابقه تحلیل داده‌های سامانه شفافیت شهرداری تهران (http://shafaf.tehran.ir/) در دو بخش «بهترین تحلیل» و «بهترین بصری‌سازی»

🔹مهلت ارسال آثار: ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

🔹 پایگاه اطلاع‌رسانی مسابقه: