English
چهارشنبه 02 فروردین 1402

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان درس پروژه اخذ کردند

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان درس پروژه اخذ کردند

تا روز دوشنبه 30 مردادماه فرصت دارند به آدرس زیر مراجعه و تعریف پروژه های خود را وارد کنند.

سیستم تعریف پروژه

نام کاربری و رمز عبور شماره دانشجویی می باشد.
بدیهی است تعریف پروژه ها قبل از ورود به سیستم باید به تایید استاد راهنمای پروژه رسیده باشد.