English
چهارشنبه 02 فروردین 1402

برگزاری جشن افتتاح شاخه دانشجویی انجمن جهانی IEEE شعبه دانشگاه علم و فرهنگ

همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد: جشن افتتاح شاخه دانشجویی انجمن جهانی IEEE شعبه دانشگاه علم و فرهنگ

 همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزر شد:
جشن افتتاح شاخه دانشجویی انجمن جهانی IEEE شعبه دانشگاه علم و فرهنگ با حضور اساتید و دانشجویان مهندسی برق وکامپیوتر
چهارشنبه 3خردادماه 1396 - سالن کاظمی آشتیانی